Työpaikat, harjoittelut, vapaaehtoiset

Työpaikat

Osa-aikainen

TOIMINNANJOHTAJA

Valokuvakeskus Nykyaika hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa vakinaiseen työsuhteeseen, joka alkaa sovittavana aikana keväällä 2018. Toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään kokemusta kulttuurin tuottamisesta, markkinoinnista ja hallinnollisesta työstä. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valokuva- ja mediataidealan tuntemusta. Lisäksi hyvät sosiaaliset taidot ja sosiaalisen median tuntemus ovat keskeisiä.

Alueellisen valokuvakeskuksen toiminnanjohtajan työtehtäviä ovat mm. valokuvanäyttelyiden tuottaminen ja järjestäminen, projektitoiminnan ylläpito ja rahoituksen järjestäminen sekä osallistuminen osaltaan kansainvälisen Backlight-valokuvatriennaalin hallinnointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tulee toimittaa 31.1.2018 mennessä. Liitä oheen palkkatoivomus ja CV.  Lähetä hakemus sähköpostiosoitteeseen: antti.haapio@tamk.fi

Valokuvakeskus Nykyajan toiminnanjohtajan toimi on tulosvastuullinen ja sen jatkuminen edellyttää keskusta ylläpitävän yhdistyksen rahoituksen säilymistä kestävällä tasolla.

Toiminnanjohtajan työajaksi on arvioitu 68 % täydestä työajasta eli 25 tuntia viikossa. Varsinaista työajan seurantaa ei suoriteta vaan työtehtävien kuormitus arvioidaan yhdessä toiminnanjohtajan ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan kanssa. Toiminnanjohtajan edellytetään olevan tavoitettavissa arkisin virka-aikaan ja myös päivystävän osaltaan Nykyajan toimistossa.

Toiminnanjohtaja johtaa ja ideoi kaikkea alueellisen valokuvakeskuksen päivittäistä toimintaa paitsi Backlight-valokuvatriennaalia, jota johtaa tapahtuman festivaalijohtaja. Toiminnanjohtaja ja festivaalijohtaja raportoivat toimistaan Valokuvakeskus Nykyaika ry:n hallitukselle, jolla on toiminnasta päätösvalta ja vastuu.

 

NÄYTTELYASSISTENTTI

Juuri nyt molemmat assistentin paikat on täytetty: voit silti soittaa tai mailata galleriaan ja kysyä milloin näyttelyassistentin paikka vapautuu.

Näyttelyassistentin työ on osa-aikainen ja määräaikainen. Taidealan tuntemus ja kulttuurialan koulutus katsotaan eduksi. Näyttelyassistentiksi valit­ta­valla hen­ki­löllä tulee olla oikeus yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettävään palk­ka­tu­keen: työnhakijan työttömyys vähintään 24 kk edeltäneiden 28 kk aikana (500pv työmarkkinatuki). Voit lähettää avoimen hakemuksen sähköpostilla toiminnanjohtajalle, mutta suosittelemme, että tar­kis­tat ensin oma palkkatukikelpoisuutesi työ­voi­ma­toi­mis­tosta.

 

Harjoittelijaksi

Oletko opiskelija, joka tarvitsee harjoittelupaikkaa? Kulttuurialan opiskelijoille, matkailualan harjoittelijoille, markkinointihenkisille… Pienessä organisaatiossa pääset toteuttamaan myös omia ideoitasi: aktiiviset ja idearikkaat tyypit ovat tervetulleita! Ota yhteys ja kerro ideasi.

 

Vai mietitkö vielä uravalintaa tai ammatinvaihtoa? TE-toimistojen välityksellä voit hakea meille myös työkokeiluun.

 

Vapaaehtoiseksi

Onko sinulla paljon vapaa-aikaa, johon haluaisit silloin tällöin uutta tekemistä? Haluatko auttaa vaikkapa muutaman tunnin tai parina päivänä? Tai olisiko sinulla jotain muuta mielessä; omaa projektia, johon kaipaat kumppania? Vapaaehtoistehtävä voi olla esimerkiksi liikunnallista kuten julisteiden jakamista kaupungille, tarjoilua tai avajaistuntien aikana auttamista, näyttelyiden rakentamiseen tai purkamiseen liittyviä teknisempiä toimia, käännöstöitä (vaikkapa tänne nettiin). Tai jotain muuta – mitä tahtoisit tai osaat tehdä? Ehdota meille.

Ota rohkeasti yhteys ja kerro miten haluaisit osallistua toimintaamme!

 

Kaikki yhteydet toiminnanjohtajalle