Yhdistys

Nykyajan toimintaa ylläpitää Valokuvakeskus Nykyaika ry. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi sekä kehittää valokuvausta taiteellisen ilmaisun muotona, edistää sen vuorovaikutusta muiden taiteenalojen kanssa sekä yhdistää valokuvaajia ja muiden taiteenalojen edustajia. Yhdistys on järjestänyt valokuvanäyttelyitä Tampereella vuodesta 1982 alkaen. Nykyaika on ollut Pirkanmaan alueellinen valokuvakeskus vuodesta 1989.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys saa harkinnanvaraista toiminta-avustusta Taiteen edistämiskeskukselta ja Tampereen kaupungilta, jolla katetaan hallinnon lisäksi näyttelytoimintaa. Valokuvakeskuksen projektien, kansainvälisten tapahtumien ja muun toimintamme kulujen kattamiseksi haemme taloudellista tukea muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Taiteen edistämiskeskukselta, Tampereen kaupungilta, yksityisiltä säätiöiltä sekä muilta toimintamme tukemisesta kiinnostuneilta rahoittajilta ja yhteistyökumppaneilta.

Yhdistyksen säännöt (pdf)

Yleistä

Valokuvakeskus Nykyaika ry toimii valokuva- ja mediakulttuurin alalla tuomalla esiin valokuvausta taiteellisen ilmaisun ja kuvallisen viestinnän muotona, edistämällä valokuvan vuorovaikutusta muiden taiteenalojen kanssa sekä yhdistämällä valokuvaajia ja sen yleisöjä.

Yhdistyksen toiminta perustuu alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä ammattitaitoisiin työntekijöihin. Nykyaika on perustettu 1982 ja se on toiminut valokuvakeskuksena vuodesta 1989. Kansainvälisiä valokuvatapahtumia Nykyaika on järjestänyt vuodesta 1987 alkaen.

Valokuvakeskus Nykyajan profiilissa korostuu pitkäjänteinen kansainvälinen toiminta. Yksi merkittävä toimintamuoto on Backlight-valokuvatapahtumien järjestäminen paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu laajojen näyttelyiden lisäksi Symposium, joka pitää sisällään seminaareja ja esitelmiä, työpajoja lapsille ja nuorille sekä valokuvan opiskelijoille ja ammattilaisille, opastettuja kierroksia näyttelyvieraille ja taiteilijatapaamisia sekä valokuvataiteilijoiden portfolio-katselmuksia.

Valokuvakeskuksessa toimii galleria ja käsikirjasto. Opastamme alueen opiskelijoita, valokuvauksen harrastajia, koululaisia ja muita kohderyhmiä valokuvakulttuuriin liittyvissä kysymyksissä sekä avustamme valokuvaajia heidän omissa projekteissaan. Valokuvakeskus ylläpitää tietopankkia alueen valokuvaajista. Valokuvakeskus pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että valokuvan osuus julkisissa taidehankinnoissa kasvaa nykyisestään.

Näyttelytoiminta

Valokuvataiteen asiantuntijana Nykyaika painottaa dokumentaarisen valokuvan merkitystä, valokuvataiteen uusia, käsitteellisiä muotoja ja suhdetta muihin taiteenaloihin. Näyttelyiden ohessa Nykyaika järjestää mahdollisuuksiensa mukaan oheisohjelmaa, kuten taiteilijatapaamisia, seminaareja, yksittäisiä luentoja ja valokuvatyöpajoja. Edistämme kaikenlaista valokuvakulttuuria ja toimimme  valokuva-alan tietopankkina.

Yhteistyöprojektit

Kotimaisten sekä ulkomaisten valokuvakeskusten, gallerioiden, yksittäisten valokuvataiteilijoiden sekä kaikkien muiden mahdollisten tahojen kanssa tehdään yhteistyötä vaihtuvien näyttelyiden järjestämiseksi. Kurssitoimintaa järjestämme resurssien ja osanottajien kiinnostuksen mukaisesti yhteistyössä eri sivistysjärjestöjen kanssa.