v

Anna Hyrkkänen & Heidi Saramäki: Varmuuden harhakuvitelmat III

Näyttely avoinna 8.1.-1.2.2021

Varmuuden harhakuvitelmat III on tilallinen kokonaisuus, joka sisältää liikkuvaa kuvaa, ääntä, valokuvaa ja kolmiulotteisia elementtejä. Kokonaisvaltaisessa teoksessa valokuvalle ominainen pysähtyneisyys ja asetelmallisuus törmäytetään näyttämöllisten valojen ja liikkeen kuvauksen kanssa.

Still life, ’asetelma’, joka suoraan suomennettuna tarkoittaa ’paikalleen pysäytettyä elämää’, pirstaloituu Varmuuden harhakuvitelmat -trilogian viimeisessä osassa jatkuvan elämän liikkeen virtaan. Galleriatilan pimeyteen muotoutuu moniosainen ja eri tekniikoita hyödyntävä teoskokonaisuus, jossa asetelmakuvalla ja sen historiallisilla merkityksillä on keskeinen rooli.

Rakennamme olemisemme niin yksilöinä kuin yhteisöinäkin pitkälti sen varaan, että jokin on varmaa. Joudumme kuitenkin aika ajoin haastamaan illuusion asioiden ennustettavuudesta ja varmuudesta niin konkreettisen arkiajattelun kuin abstraktin tieteellisen reflektion tasolla. Tällä hetkellä elämme poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa aiemmat varmuudet eivät päde.

Luonnon monimuotoisuus ja organismien vuorovaikutus saavat aikaan ennustamattomia ilmiöitä, joiden edessä koemme menettävämme hallinnan tunteen. Olemme jälleen kerran tulleet tietoiseksi haavoittuvaisuudestamme hyvin pienen biologisen järjestelmän edessä. Olemme erottamaton osa luonnon monimuotoisuutta maailmanlaajuisesti. Ruumiimme on kytkös maailmaan.

Tekemisen ytimessä on ollut ajatus kohtaamisesta. Kohtaaminen on paitsi konkreettista vuorovaikutusta myös vuorovaikutusta havaitsemisen kohteeksi pyrkivien asioiden kanssa. Näille asioille ja kokemuksille ei vielä välttämättä ole nimeä. Ne voivat ilmaantua hetkessä ja hävitä sitten joko tajuntamme poimuihin tai ympäröivän maailman kakofoniaan.   Varmuuden Harhakuvitelmat I on ollut esillä Galleria Harmaassa Turussa 2017 ja toinen osa MUU Galleriassa Helsingissä 2018. Valokuvakeskus Nykyajassa esillä oleva kolmas osa rakentaa näyttelytrilogian lopulliseen mittaansa.


Näyttelyn nimi tulee Siri Hustvedtin esseestä ”The Delusions of Certainty” (suom. Anna Ovaska).


Teoksen tuotantokuluja on tukenut AVEK