v

Antti Haapio: Deemi

Antti Haapion Deemi-näyttelyn nimi viittaa populaatioon sekä yksilön ja yhteisön suhteeseen. Hän pohtii valokuvataiteen keinoin teoksissaan asioiden ilmentymistä ja niiden yksilöllisyyttä: ”Jokainen ilmentymä on yksilöllinen olkoon kyse vaikka sarjatuotetusta hammasharjasta.”

Todellisuus runsaslukuisine yksityiskohtineen näyttäytyy kaaoksena. Hallinnan tunne menetetään ja siksi muodostuu tarve yleistää ilmentymiä.

Hiukkastasolla ja ajan käsitteen kautta tarkasteltuna, voi mieltää, että kaikki on ainutkertaista, mitään ei ole sellaisenaan ollut ennen, eikä mikään toistu täysin samanlaisena. Kaikki tapahtuu ensimmäistä kertaa.

Ihmisten välisissä suhteissa se, että ei nähdä yksilöä sellaisena kuin hän on, johtaa yhteisöllisiin ristiriitoihin. Tapa tyypitellä ihmisryhmiä ehkä suojelee jotakin toista yhteisöä, mutta ei tee oikeutta yksilölle. Toisaalta ihmiskunta vaikuttaa ajavan planeetan tilaan, jossa yksilölliset oikut ja ratkaisut eivät ole enää mahdollisia, vaan kaikkien on toimittava yhteisen edun näkökulmasta oikein.

Deemi-näyttely pohtii ja koskettelee näitä teemoja keskittyen alkioiden ja joukon välisiin suhteisiin. Teosten lähtökohta on kuitenkin puhtaasti visuaalinen havainto.

Antti Haapio (s. 1964) on valmistunut valokuvaajaksi Lahden muotoiluinstituutista 1990. Hän toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa valokuvauksen lehtorina. Haapio on toiminut Valokuvakeskus Nykyaika ry:n puheenjohtajana ja ollut mukana järjestämässä Backlight Photo Festivalia.