v

Esa Luoto: Rämeitä – Sloughs

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 2.8.2019 klo 17 – 19!

Opening on Friday the 2nd of August 5 pm to 7 pm. Welcome!

Valokuvasarja Rämeitä kertoo ihmiselon ristiriitaisuuksien ja ongelmien yhtäläisyyksistä korvesta kaupunkeihin. Huudetaanko metsään vai (epä)sosiaalisiin medioihin? Vastaako kukaan, edes kaiku? Ihmisen tärkeimpiä henkisiä perustarpeita ovat muun muassa itsensä toteuttaminen, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä kokemus hyväksynnästä ja rakkaudesta.

Huolimatta siitä, asummeko satojen vai satojen tuhansien kaltaistemme kanssa, pahimpiin pelkoihimme kuuluvat tänä päivänä yksinäisyys ja eristyneisyys. Nämä pelot eivät ole harhaa: niistä on todettu suora yhteys kansantauteihin. Ajan hengen mukainen individualismi on käsi¬tetty väärin, ja yhtäkkiä itsetutkiskelu mielletään samaksi kuin viestintäkanavien kyllästäminen eri paikoissa ja tilanteissa otetuilla selfieillä. Pintakiilteen alta täytyy kaivaa roso esiin: tasapaino ja suunta elämälle löytyy vain itsensä kohtaamisen kautta. Kovinkaan moni ei ole valmis otta¬maan selvää hahmosta, joka katsoo peilistä takaisin. Huudetaan vain hiljaa sisäänpäin, sillä pelkkä ajatus sisimmän avaamisesta kammottaa. Tämä on suuri ja paikoin pelottava osa ihmi-senä kasvamista, ja siksi tuo vaativa työ halutaankin hukuttaa hälinään. On rankkaa hieroa solmunsa auki – yksinolo on kuitenkin lahja ja täysin eri asia kuin yksinäisyys.

Kokonaisuus kattaa 16 valokuvaa, jotka on kehystetty Muotialan asuin- ja toimintakeskuksen työ- ja resurssipajassa (nykyinen Mielen ry). Yhdistys ilmoittaa toimialakseen kuntoutusta tukevan ja ennaltaehkäisevän mielenterveystyön, mikä liittyy olennaisesti näyttelyn teemaan. Olikin todella upeaa voida tukea heidän toimintaansa; koin hyvin olennaiseksi, että sain heidät mukaan tähän projektiin! Kuvaamisen, kuvien tuottamisen ja näyttelytoiminnan ohella pereh¬dyin aiheen tutkimukselliseen puoleen eli siihen, kuinka suomalaisten kansantautien taustalla oleva keskeinen ongelma onkin yksinäisyys ja syrjäytyminen.

Valokuvaaja Esa Luoto on valmistunut medianomiksi valokuvauksen ja kulttuurin koulutus¬ohjelmasta. Hän on kuvannut sarjaansa Rämeitä vuosina 2016–2017, kaikkiaan puolentoista vuoden ajan. Kuvasarjakokonaisuuden sisältö ja manifesti ovat eläneet ja muuttaneet muoto¬aan matkansa varrella, sillä kuvia on esitetty jo ennen Nykyajan näyttelyä eri yhteyksissä: web-julkaisuina, Galleri Ibiksessä, Finlaysonin mediatunnelissa, Galleri Kobrassa, Galleria Ratamossa ja Galleria Tornissa. Sarja on saanut huomiota myös verkkojulkaisussa affinitymagazine.us, joka käsittelee mielenterveyttä.

Lisätietoja: https://esaluoto.fi/