v

Haavisto ja Kannisto Belfastissa kesäkuussa 2015

Satu Haaviston ja Aino Kanniston näyttely ”Delicate Demons” Belfastin valokuvafestivaaleilla kesäkuussa 2015
Backlight´14-valokuvatapahtuman portfolioarvioinnit järjestettiin syyskuussa 2014 Tampereella. Parhaalle suomalaiselle projektille oli varattu palkkioksi näyttely Belfastissa, jonne valittiin Satu Haavisto ja Aino Kannisto. Arvioitsijoina ja arvioitavina oli lukuisa joukko eri kansallisuuksia.

 

Delicate Demons

 

Valokuvataiteilijat Satu Haavisto ja Aino Kannisto ovat työstäneet Delicate Demons -valokuvasarjaa vuodesta 2013. Taiteilijoiden työ kiertyy samojen heitä alati kiinnostavien ja innostavien teemojen – naiseuden, rakennetun valokuvan ja ruumiillisuuden – ympärille. Delicate Demons -teossarjassa he ovat halunneet kartoittaa näitä teemoja naisen ruumiissa olemisen välityksellä.

Haavisto ja Kannisto rakentavat kuviinsa erilaisia mahdollisia, useimmiten melko intiimejä ja pienieleisiä skenaarioita naisten arkisesta elämästä, malleina he käyttävät tavallisia ihmisiä. Arki sinänsä ei kaikessa konkreettisuudessaan ole varsinainen aiheemme, vaan pikemminkin arkisuuden piirissä tapahtuva kehollinen ja tunneperäinen kokemus naisena olemisesta. Kuvasarjan ytimessä ovat erilaiset naiseuden kokemukset usein ristiriitaisine ulottuvuuksineen. Taiteilijat kertovat haluavansa tuoda esille sellaista kuvaa naiseudesta, jota media ja viihdeteollisuus eivät juuri esitä. Erityisemmin heitä kiinnostaa naiseuksien sellaiset aspektit, jotka mielletään helposti joko banaalilla tai vaivaannuttavalla tavalla yksityisiksi. He luovat kuvissaan samaistumispintoja kokemuksille ja tunteille, jotka eivät muuten päädy huomion kohteiksi ja jotka helposti sivuutetaan joko vaikeina tai liian hämmentävinä.

 

 

© Satu Haavisto & Aino Kannisto: Woman on Balcony, 2013

© Satu Haavisto & Aino Kannisto: Woman on Balcony, 2013

Valokuvataiteilija Satu Haavisto (s. 1975) valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta 2011 ja viimeistelee valtiotieteiden kandidaatin opintoja Helsingin yliopistossa aineinaan kulttuuri- ja sosiaaliantropologia sekä naistutkimus. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä Suomessa alkaen 2010 ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2003 lähtien.

 

Valokuvataiteilija Aino Kannisto (s. 1973) valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta 2002. Hän on pitänyt vuodesta 2000 lähtien lukuisia yksityisnäyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla ja osallistunut ryhmänäyttelyihin vuodesta 1998 lähtien. Kanniston teoksia on ostettu sekä ulkomaalaisiin että suomalaisiin kokoelmiin. Vuonna 2006 hänelle myönnettiin 5-vuotinen taiteilija-apuraha ja 2013 Suomen taideyhdistyksen William Thuring-palkinto.

 

 

 

 

 

Galleria: Red Barn Gallery, 43b Rosemary Street, Belfast, Pohjois-Irlanti
Näyttely on avoinna 4 -28.6.2015 ma – la, klo 13.30 – 17

 

 

 

Teoksia on aiemmin ollut esillä mm. Suomen Valokuvataiteen museossa vuonna 2014.
Belfastin näyttelyä ovat tukeneet:
Backlight Photo Festival / Valokuvakeskus Nykyaika
Taiteen edistämiskeskus