v

Iiris-Lilja Kuosmanen & Anniina Lehtinen: Water Rituals

5.2.–28.2.2022

Water Rituals on installaatio, joka koostuu Iiris-Lilja Kuosmasen valokuvateoksista, Anniina Lehtisen äänimaisemasta ja heidän yhdessä työstämistään videoteoksista Water Rituals on meditatiivinen kuvaus ympäristön muutoksesta ja veden voimasta – siitä, miten vesi valtaa alaa ja luo uutta. 

Näyttelyn kuvamateriaali on kuvattu Italiassa, Ranskassa, Nepalissa sekä Suomessa, paikoissa, joita ihminen on muuttanut ympäristön kannalta kestämättömillä tavoilla, sekä pyhissä paikoissa, joissa vettä on jopa palvottu.

Näyttelyn teokset johdattavat aikaan, jossa vesi valtaa alaa ihmisten jälkeen. Ympäristössä tapahtuva tuho on jyrkässä kontrastissa videoiden maailman kanssa, jossa aallot katoavat ja palaavat vuorovesien myötä, jossa ihminen ja meri hengittävät samalla tavalla. Näyttelyssä kuvataan, miten nämä kaksi ääripäätä muovaavat toisiaan. 

Water Rituals on esitetty performanssina monessa eri kulttuuri-instituutissa ja museossa. Tämä on projektin ensimmäinen yksityisnäyttely. 

Anniina Lehtinen on turkulainen muusikko, säveltäjä ja pianisti, joka asuu ja työskentelee Pariisissa. Anniina säveltää ja esittää musiikkia pianolle ja lukuisille eri kokoonpanoille. Hän lisää välillä omaa ääntään ja luonnosta nauhoitettuja elementtejä teoksiinsa. Laaja repertuaari kulkee klassisen musiikin ja elokuvamusiikin kautta elektroniseen art poppiin. Anniina on valmistunut Lausannen musiikkikorkeakoulusta musiikin maisteriksi ja esiintynyt Suomessa ja ulkomailla resitaalein, orkestereiden solistina sekä kamarimuusikkona.

Iiris-Lilja Kuosmanen on valokuvataiteilija, joka on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2012 kuvataiteen maisteriksi. Iiris-Lilja on asunut Ranskassa vuosina 2013-2019, kun hän muutti Hôtel Chevillonin taiteilijaresidenssiin Grez-Sur-Loingiin. Iiris-Lilja on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä Suomessa ja osallistunut moniin ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Viime vuosina hän on työskennellyt eri residensseissä sekä toiminut Micro Galleries-taiteilijakollektiivissa.

//

Water Rituals is an installation, that consists of Iiris-Lilja Kuosmanen’s photographs, Anniina Lehtinen’s soundscape and their co-created video works. Water rituals is a meditative expression of the change in the environment and the power of water – how it takes over and creates something new.

The images in the exhibition have been made in Italy, France, Nepal and Finland, both in places that humans have changed in environmentally unsustainable ways and also in places that are considered holy, where water have even been worshipped.

The works lead to a time, where water takes over after humans. The destruction in the environment is in stark contrast with the world of the videos, where the waves disappear and return along the tides, where humans and the ocean breath in the same way. The exhibition depicts how these two extremes are shaping each other.

Water Rituals as performance have been performed in several cultural institutions and museums. This is the first solo exhibition of the project.

Anniina Lehtinen is a musician, composer and pianist from Turku, who lives and works in Paris. Anniina composes and performs for piano and several different ensembles. She sometimes adds her own voice and recordings from nature to her works. The wide-ranging repertoire spans from classical music and film scores to electronic art pop. Anniina got her Master’s degree in music from Haute École de Musique de Lausanne and has performed in Finland and worldwide in recitals, as a soloist in orchestras and as a chamber musician.

Iiris-Lilja Kuosmanen is a Finnish visual artist and photographer living in Paris, France. She graduated in 2012 from the Finnish Academy of Fine Arts as Master of Fine Arts. After that she worked in the artist residencies of Cité des Arts (Paris) and Hôtel Chevillon (Grez-Sur-Loing). She has had many solo exhibitions in Finland and has participated in group exhibitions in Finland as well as abroad. Last couple of years she has worked in different residencies and in Micro Galleries -artist collective.