v

Jaakko Kahilaniemi: Nature Like Capital

Nature Like Capital on teoskokonaisuus, joka visualisoi ihmisen ja luonnon ristiriitaista suhdetta ja ihmisen vaikutusta luonnon kiertokulkuun. Projekti tekee näkyväksi sen, miten luonto nähdään pääomana sen itseisarvon sijaan.

Projektissa Kahilaniemi visualisoi maisemavalokuvin ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneitä luonnonmullistuksia, kuten myrskyn kaatamia metsiä, tulvivia jokia ja metsäpalon jälkeistä luonnon uudelleen syntymistä. Hän pyrkii lisäksi tekemään symbolisen rauhan luonnon ja ihmisen välille istuttamalla oliivipuita avohakkuumaisemaan ja tukemalla heinäseipäillä jättimäistä luonnonkiveä. Kokonaisuuteen kuuluu myös studiossa kuvattuja luonnonmullistuksia symboloivia skenaarioita.


Jaakko Kahilaniemi (s.1989) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka pyrkii luomaan näkyväksi luonnossa ja ympäristössämme ilmenevät ongelmat luonnon näkökulmasta. Hän voitti Nature Like Capital sarjan ensimmäisillä teoksilla arvostetun, nuorille valokuvataiteilijoille suunnatun kansainvälisen ING Unseen Talent Awardin. Hänen aiempi teoskokonaisuutensa 100 Hectares of Understanding käsittelee perintömetsää, metsän omistamisen absurdiutta ja avohakkuiden vaikutusta metsään. Kahilaniemi työskentelee valokuvan, videon ja veistosinstallaation keinoin.

Jaakko Kahilaniemi on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2018. Kahilaniemen työt ovat olleet esillä lukuisissa suurissa ryhmänäyttelyissä ympäri maailmaa ja hänen töitään on julkaistu useissa kansainvälisissä taidejulkaisuissa.