v

Jaana Rannikko: Alkemisti

5.11.-28.11

Jaana Rannikon näyttely Alkemisti tarkastelee ihmismielen ja -elämän moninaisuutta. Kerrokselliset teokset pohtivat ja kyseenalaistavat todellisuuden kokemustamme. Unenomaisuus ja sen päällekkäiset tasot kiinnostavat Rannikkoa, sillä unissa voimme uida toisissa näkymissä ja kokea epäjohdonmukaisia tunteita ja kokemuksia. Epätodellisuus ilmenee Rannikon teoksissa, jotka sisältävät jopa kymmeniä päällekkäisiä kerroksia. Uni haastaa niissä todellisuuden.

Näyttelyssä esillä olevat teokset muodostavat yhden kokonaisuuden. Kuvissa ihminen ja ihmisen teot toistuvat eri tavoin. Vaikka näyttely ei varsinaisesti käsittele muotokuvaa, voi teoksissa nähdä Rannikon kiinnostuksen muotokuvan historiaan. Esillä olevaan näyttelyyn hän on purkanut muotokuvat osiin. Usein niistä on poimittu käsi eri tavoin esitettynä. Käsi näyttäytyy kuvissa auttavana, vastaanottavana ja kannattelevana.

Magiikka, uni ja surrealismi ponnistavat teoksista vahvoina kuvallisina kokemuksina. Teosten värit tukevat unenomaista kokemusta. Ne ovat tummia ja sinertäviä tai vaaleita ja kuluneen oloisia, kiehtovalla tavalla vieraannuttavia. Päällekkäin asetellut kuva-aiheet rakentavat maailmoja, joita voi kohdata vain unissa, silloin kun alitajunta raksuttaa ja jäsentää koettua. Nuoren naisen muotokuvassa hänen rintakehäänsä on asetettu kohdussa olevien kaksosten sikiöt. Teosta katsoessa sikiöiden olemassaolo muuttuu tunteeksi. Eri tunteiden maailmoiksi, joita kuljetamme sydämissämme. Naisen pään ympärille kiertyneet käärmeet ovat kuin hänen hauras suruharsonsa. Elämän kauneus ja karuus ottavat kuvissa muotonsa.

Flora, fauna, silmät, kädet ja ihminen niiden keskellä kilvoittelevat teosten kuvastossa. Samoin elämän kiertokulku ja sen kokeminen. Kuvat ovat poeettisia unikuvia, jotka mahdollistavat unen kokemisen valoisaan aikaan. Rannikon kiinnostus historiaan näkyy vahvasti kuvien aiheissa, sillä ne eivät ole nykykuvastoa. Kuvien välittämä hiljainen informaatio on käsin kosketeltavaa, kunhan sille uskaltaa antautua. Pyöräyttää asiat vähän päälaelleen ja avata kämmenet ilmaan katsoen, josko sieltä lehahtaisi perhonen kevyesti ilmaan. Monien silmien monistuessa samanaikaisesti taivaalle katsomaan ja ihmettelemään.

Ulla-Maija Pitkänen

Jaana Rannikko (s.1978) on helsinkiläinen valokuvaaja sekä kuvataiteilija. Hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2010. Rannikko käsittelee teoksissaan ihmisyyden, ajan ja paikan kerroksellisuutta sekä niiden luomia verkostoja ja tarinallisuutta. Hänen työssään toistuvia teemoja ovat kuvan ihme, arvoituksellisuus ja hiljaisuus.

Työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus sekä Alfred Kordelinin säätiö.

//

Jaana Rannikko’s exhibition The Alchemist examines the diversity of the human mind and life. The layered works ponder and question our experience of reality. Rannikko is interested in dreaminess and its overlapping levels, because in sleep we can swim in other scenes and experience inconsistent feelings and experiences. Unreality manifests itself in Rannikko’s works, which contain up to dozens of overlapping layers. In them, dreams challenge reality.

The works on display form a single entity. In the images, human beings and their actions are repeated in different ways. Although the exhibition does not actually deal with portraiture, you can see Rannikko’s interest in the history of it. For the current exhibition, she has disassembled the portraits into parts. Often, a hand has been extracted and presented in different ways. The hand appears in the pictures as helping, receiving and supporting.

Magic, dreams and Surrealism emerge from the works as strong visual experiences. The colors of the works support the dreamlike experience. They are dark and bluish or pale and worn, intriguingly alienating. The superimposed visual motifs build worlds that can only be encountered in dreams, where the subconscious processes and structures things that have been experienced. In the portrait of a young woman, the fetuses of twins in the womb are placed on her chest. Looking at the work, the existence of the fetuses becomes a feeling. They turn into worlds of different emotions that we carry in our hearts. The snakes wrapped around the woman’s head are like her fragile mourning cloth. The beauty and harshness of life take shape in the images.

Flora, fauna, eyes, hands – and human beings in the midst of them – compete in the imagery of the works. As do the cycle of life and the experiences originating from it. The works are poetic dream images that allow you to experience dreams during the daylight. Rannikko’s interest in history is strongly reNlected in the subjects of the pictures, as they are not contemporary images. The silent information conveyed by the pictures is palpable, as long as you dare to surrender to it. Turn things upside down a bit and open your palms to see if a butterNly Nlutters lightly into the air. With many eyes multiplying in unison into the sky to view and wonder.

Ulla-Maija Pitkänen

Jaana Rannikko (b. 1978) is a photographer and visual artist from Helsinki. She graduated with a Master of Arts degree from Aalto University’s University of Art and Design Helsinki’s Degree Programme in Photography in 2010. In her works, Rannikko deals with the layered nature of humanity, time and place, as well as the networks and storytelling created by them. Recurring themes in her work are the miracle, mystery and silence of the image.

The work has been supported by the Arts Promotion Centre Finland and the Alfred Kordelin Foundation.