v

Jana Machackova-Oey: Shanghai Me

Jana Machackova-Oey
SHANGHAI ME 2.2.–25.2.2019
Avajaiset 1.2.2019 klo 17-19
Taiteilijatapaamiset 9.2. klo 14–15.30 ja 16.2 klo 14.30–16
Jukka Lahtinen kertoo Shanghain liiketoiminnasta 10.2 klo 14-15

SHANGHAI ME
Elämää jatkuvan muutoksen keskellä

Muut kiinalaiset pitävät shanghailaisia koppavina. Oikeutetusti – Shanghailaiset ovat rohkeasti ylpeitä kaupungistaan. Heillä on siihen syytäkin. Shanghai on Kiinan huiman kehityksen keihäänkärki. Siinä missä Peking on maan poliittinen pääkaupunki, Shanghai on Kiinan talouden kiistaton keskiö. Suhde on suurin piirtein sama kuin New Yorkin ja Washington DC:n välillä.

Kaupungin kehitys on ollut viime vuosikymmenet päätähuimaava. Siinä missä Suomen talous on kaksinkertaistunut on Shanghain talous kuusinkertaistunut samassa ajassa. Uusia rakennuksia nousee kuin sieniä sateella. Shanghaissa on lähes sata yli 50-kerroksista pilvenpiirtäjää. Vähän matalampia kerrostaloja on useita kymmeniä tuhansia. Vuosituhannen vaihteessa Shanghaissa oli kolme metrolinjaa. Tänään kaupungissa on maailman suurin metroverkosto – lähes parikymmentä linjaa – jota käyttää päivittäin noin 10 miljoonaa kaupungin lähes 25 miljoonasta asukkaasta.

Shanghailaiset ovat eläneet jo useamman vuosikymmenen rajun muutoksen ja kehityksen keskellä. He ovat ottaneet tämän rajun dynamiikan ja tempon omakseen. Muutos ja kehitys eivät välttämättä tarkoita sitä, että vanhat tavat ja asiat hylätään tai unohdetaan.

Pyykit ripustetaan yhä edelleen kuivumaan ikkunasta ulos kadulle. Kadulla kuivataan myös muuta kuin vaatteita – silloin tällöin kalaa ja lihaa ripustetaan myös kuivumaan alusvaatteiden väliin. Ehkä yksi silmiinpistävimpiä kontrasteja uuden ja vanhan välillä on se, että rakenteilla olevien huippumodernien talojen ympärillä olevat rakennustelineet on usein tehty yksinkertaisista bambuseipäistä.

Jatkuvaa muutosta ei nähdä pahana, vaan eräänlaisena itsestäänselvyytenä. Kiinalaisen käytännölliseen tapaan kehitystä ei vastusteta, vaan sitä hyödynnetään hanakasti. Räsyisesti pukeutunut ovelta ovelle palvelujaan kaupusteleva veitsenteroittaja kulkee sähkömopolla ja ottaa maksun vastaan digitaalisesti suoraan älypuhelimeensa.

Shanghai on ihmemaa johon ei voi olla rakastumatta. Se on temponarkomaanin Mekka jossa voi olla varma siitä, että jatkuva muutos on vakio. Samalla se on esimerkki siitä, miten huippumoderni teknologia ja tuhansia vuosia vanha kulttuuri elävät rinnakkain sulassa sovussa. Jana Machackova-Oey on valokuviinsa onnistunut vangitsemaan tämän meille länsimaalaisille usein ristiriitaisena näyttäytyvän ilmiön.
Oskar Helling

Oskar Helling asui Shanghaissa 2007-2016 ja pohti Kiinan taloutta ja yhteiskuntaa mm. Kauppalehden Kiinan kirjeenvaihtajana ja viikoittaisen Kiina8-analyysikirjeen päätoimittajana.

Jana Machackova-Oey on tšekkiläissyntyinen freelance-valokuvaaja Tampereelta. Hän valmistui Shanghain Condé Nast Centeristä muotikuvaajaksi ja kehitti oman tyylinsä, joka kattaa niin muoti- kuin katuvalokuvaksenkin. Shanghai Me on hänen henkilökohtainen projektinsa, joka dokumentoi elämää Shanghaissa ja muutoksia, joita hän kohtasi asuessaan siellä kuusi vuotta. Jana työskenteli intuitiivisesti tallentaakseen tarinoita, hetkiä ja tunteita, jotka hän havainnoi kameransa läpi. Useimmat näistä mustavalkoisista valokuvista on otettu Leica Monochrom -kameralla vuonna 2017 hänen viimeisten kolmen Shanghain-kuukautensa aikana. Kuvien tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä elämän arvoista ja tärkeydestä.

Hyvä vierailija, tervetuloa Shanghaihin! Vietä hetki ja tunne Shanghain katujen tunnelma. Tervetuloa!

*

Life amidst constant change

Usually the other Chinese view the Shanghainese as a bit arrogant. Rightfully so – the Shanghainese are not known for hiding their pride for their city, and this comes with good reason. The city of Shanghai is the spearhead of Chinese economic growth and development. Whereas Beijing is the political capital, Shanghai is the non-disputed centre of the Chinese economy, just like New York City and Washington D.C. in the US.

The speed at which the city has grown in the last few decades will leave your head spinning. During the time span that the Finnish economy has doubled, the Shanghai economy has grown sixfold. New buildings pop up all the time. Shanghai has almost 100 skyscrapers that are over 50-storeys high, with tens of thousands of smaller high-rises. At the turn of the millennium, Shanghai had three subway lines. Nowadays, the city boasts the world’s largest subway network – nearly 20 lines – that is used daily by approximately 10 of the 25 million inhabitants of the city.

In Shanghai, change has been frantic for decades and the people living there have taken to it with ease. To them, ultra-rapid change and development has not meant abandoning the old. Laundry is still hung out of the windows to dry, sometimes even with the occasional pieces of meat or fish drying between the undergarments. Perhaps one of the most striking contrasts between new and old is that the scaffolding of new ultra-modern buildings is often assembled from simple bamboo poles.

The constant change is not seen as a bad thing, but rather as an inevitability. The practical Chinese approach embraces change with gusto instead of going against it. The raggedly dressed knife-sharpener selling his services from door-to-door drives around with an electric moped and accepts payments with his smartphone digitally.

Shanghai is a wonderland that you cannot help falling in love with. It is a Mecca for those who enjoy hustle and bustle in high tempo. In Shanghai, change is constant. At the same time, Shanghai is a prime example of ultramodern technology and ancient culture living side by side. Jana Machackova-Oey has managed to capture this seemingly contradictory phenomenon in her photos.
Oskar Helling

Oskar Helling lived in Shanghai in from 2007 to 2016 and analysed China’s economy and society as the China correspondent of the Finnish business daily Kauppalehti, and editor-in-chief of the weekly newsletter Kiina8.

Jana Machackova-Oey is a Czech-born freelance photographer living and working in Tampere. She graduated from Fashion Photography at Condé Nast Center, Shanghai and developed her own style from fashion photography to street and documentary photography. Shanghai Me is her personal project of street photographs documenting life in Shanghai and the changes she observed during her six years of living in the city. Jana worked intuitively to create and capture stories, moments and emotions she saw through her lens. Most of these black and white photographs were captured with a Leica Monochrom and are taken in 2017 during the last 3 months of her stay in Shanghai. Through her photographs she wants to remind people of the values and the importance of life.

Dear visitor, welcome to Shanghai! This exhibition invites you to spend a moment and feel the vibes of streets of Shanghai. Enjoy!

*

生活在不断的变化中

一般来说在中国其他地方的人们认为上海人有点高傲,的确是这样。上海人并不隐藏对自己城市的自豪,并且有充分的理由。上海是中国经济增长和发展的先锋。虽然北京是政治首都,但上海是中国无可争议的经济中心,就像纽约市和华盛顿特区一样。

在过去的几十年里,这座城市的发展速度让人头晕目眩。在芬兰经济翻了一番的时间段里,上海经济增长了六倍。新建筑物一直在涌现。上海有近100座超过50层的摩天大楼,有数万座较小的高层建筑。在千禧年之际,上海有三条地铁线。如今,这座城市拥有世界上最大的地铁网络——近20条线路——每天该市的2500万居民中约有1000万人在使用它们。

在上海,城市的变化已经疯狂持续了几十年,生活在那里的人们已经能轻松应对变化。对他们而言,超快速的改变和发展并不意味着完全抛弃旧的东西。洗净的衣物仍悬挂在窗户外面晾干,内衣之间甚至偶尔会看到也在晾晒的肉块或鱼干。新旧事物之间有着令人惊叹的对比,其中一个例子便是新的超现代建筑物周围的脚手架仍然由简单的竹竿组装而成。

不断的变化并不被认为是坏事,相反是不可避免的。中国的实践方法热情地拥抱变革,而不是反对变革。衣着简朴的磨刀工匠骑着电动车走家串户,他们也接受顾客用手机向他电子支付。

上海是一个你不能不爱上的仙境。对于那些喜欢快节奏的喧嚣热闹的人来说,这是一个圣地。在上海,不变的只有变化本身。同时,它也是超现代科技与古代文化共存的典范。Jana Machackova-Oey设法在她的照片中捕捉到了这种看似矛盾的现象。

Oskar Helling

Oskar Helling于2007年至2016年在上海生活,他作为芬兰商业报纸Kauppalehti的中国记者和“中国周报”的主编,对中国经济和社会做过分析。