v

Jukka Silokunnas: Entropy 2

2.4.–2.5.2022

FI

Tavallinen hengitys on noin viiden sekunnin pituinen. Se aika riittää täyttämään kehomme ympäristöllään ja luovuttamaan sen takaisin. Meidän kykymme havaita aikaa on hyvin rajallinen. Kun vedämme happea sisään olemme tulevaisuudessa, mutta kun puhallamme sitä ulos katsomme jo menneisyyteen. Nykyhetki on jossain rajapinnalla, josta ei voi koskaan saada kiinni.

Materia näyttäytyy meille pysyvänä. Se on korvannut ylimpien jumaluuksien virkaa ja nostanut itsensä jalustalle, jossa happikin on sille alisteinen. Pahiten saastuneilla alueilla hengittäminen on hengenvaarallista. Silti näillä samaisilla alueilla tuotetaan suurin osa maailman halpamuodista, elektroniikasta ja kaikesta muusta happea tärkeämmästä. Kuinka monta henkäystä kuluu yhden puhelimen elinkaaren aikana?

Mikään ei ole pysyvää. Entropia vie lopulta kaiken mukanaan. Se vie materian ja hapen. Ajalle on merkityksetöntä kumpaa sinä hengität, materiaalia vai happea. Sinulle, omassa ajassa vankina olevalle, hengityksesi on tärkeä. Se liittää sinut kaikkeen ympärillä olevaan.

Taiteellinen työskentelyni on äärettömyydessä ihmettelevän pienen henkilön yritys kuulua valtavaan galaktiseen virtaan. Kosmologia ja fysiikan lait pystyvät määrittämään elämää tarkasti. Teoriat  kuitenkin usein unohtavat kokijan läsnäolon tärkeyden. Teokseni sanoittavat ihmisyyden merkitystä loputtomuuden äärellä.

//

EN

Normal breathing cycle takes about five seconds. That time is enough to fill our bodies with the surrounding environment and give it back. Our ability to detect time is very limited. When we draw in oxygen we are in the future, but when we blow it out we look to the past. The present moment is somewhere in between that can never be caught.

Matter seems permanent to us. It has replaced supreme deities and raised itself to a pedestal where even oxygen is subordinate to it. Inhalation in the most contaminated cities is life-threatening. Yet these same cities produce most of the world’s cheap fashion, electronics and everything else more important than oxygen. How many breaths do you take in the lifespan of one phone?

Nothing is permanent. Entropy eventually takes everything with it. It takes matter and oxygen. Whether you breathe material or oxygen is irrelevant to time itself. For you, a prisoner of your own time, your breathing is important. It connects you to everything around you.

My artistic work is a small attempt by a person who wonders at infinity to belong.  To belong in a huge galactic stream. Cosmology and the laws of physics are able to define life quite accurately. However, theories often forget the importance of the experiencer’s presence. My work underlines the importance of humanity on the edge of infinity.