v

Jussi Puikkonen: Pilluralli

3.12.-30.12.

Ilmaisun “Pilluralli” merkityksen tietää jokainen suomalainen. Sen kääntäminen vieraalle kielelle on hankalaa. Tässä hatara kuvaus: Ajelu ilman määränpäätä Wunderbaumeilla ja karvanopilla koristellulla vanhalla autolla, kavereiden juodessa takapenkillä alkoholia. Piliksen ajaminen on jossain määrin vähentynyt, mutta pikkukaupungeissa, joissa polttomoottoriautojen asema ei ole vielä uhattuna, näky on yleinen.


Usein tämän tyyppisen kruisailun ajatellaan symboloivan sosiaalista syrjäytymistä, mutta siihen liittyy myös jotain hohdokkaampaa. Se on pohjoismainen alakulttuuri ja tapa, jolla nuoret luovat sosiaalisia verkostoja. Suomessa etäisyydet ovat pitkiä, joten ensimmäinen oma auto on aikuistumisriitti. Se antaa mahdollisuuden liikkua paikkoihin, joihin aiemmin pääsi vain vanhempien kyydillä. Viidensadan euron Nissan Bluebirdillä on mahdollista ajella tyttö -tai poikaystävän istuessa pelkääjän paikalla Finnhitsien soidessa niin kovaa kuin stereoista lähtee. Monet tapaamistani kuskeista ajavat ensimmäisenä vuonna kortin saatuaan 40 000 km edes poistumatta kotikaupungistaan, eli käytännössä maapallon ympäri. Suomalaiset ovat tunnettuja epäsosiaalisuudestaan, kommunikointi autojen suojasta sopii meille täydellisesti. Kysyin yhdeltä haastattelemistani kuljettajista ”tunnetteko te täällä kaikki toisenne?” ”Ei, me tunnemme vain autot”, hän vastasi.

Jussi Puikkonen on Amsterdamissa asuva, vuonna 1980 syntynyt valokuvataiteilija. Hän oli perustamassa Kasino A4 -lehteä, joka palkittiin useilla kansainvälisillä palkinnoilla (D&AD, Best of the Year, Top Ten Independent Style Magazines, etc.) Hän julkaisi ensimmäisen valokuvakirjansa “On Vacation” 2008 yhdessä sveitsiläisen kustantajan Patrick Frey kanssa. Jussi on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin yksityis -ja ryhmänäyttelyihin. Hän työskentelee mm seuraaville toimeksiantajalle: Monocle, New York Times, Bloomberg Businessweek, Financial Times jne. Häntä edustaa Summerhill Management.

Näyttelyä ovat tukeneet Patricia Seppälän Säätiö ja JOKES.

//

In Finland there is a tradition of gathering to a center of a small town with cars for socializing. In the Finnish language there is a word to describe it: “Pilluralli,” directly translated as “pussy rally.” The meaning of the word: Driving without destination with an old banger decorated with Wunderbaums and fuzzy dices and having your friends on the backseat sipping alcohol. There are less cars gathering nowadays but in Northern Finland this practice is still easy to find.


The phenomenon is often thought symbolizing social exclusion, but I see it as a Nordic subculture and way for young people to connect in remote towns. Owning your first car symbolizes the moment of becoming an adult, giving you the freedom of moving around and having access to places where your parents used to drive you. With the 500€ Nissan Bluebird you can drive with a girl- or boyfriend sitting on the passenger seat, playing Finn hits as loud as you wish from the car stereo. Many of the drivers I met drove 40 000km in their first year, not even leaving their hometown, which amounts to driving around the world. Known for being anti-social, connecting from the inside of the cars fits Finns perfectly. I asked one of the guys “so you all know each other here?” “Nope, we just know the cars,” he answered.

Photographic artist Jussi Puikkonen, born in 1980, lives in Amsterdam. He was a co-founder of the magazine Kasino A4, which was awarded by a number of domestic and foreign competitions (D&AD, Best of the Year, Top Ten Independent Style Magazines, etc.) He published his first book, On Vacation, with Swiss publisher Patrick Frey. Jussi has attended to many international solo and group exhibitions. His clients include Monocle, New York Times, Bloomberg Businessweek, Financial Times etc. He is represented by Summerhill Management.

The exhibition has received support from Patricia Seppälä Foundation and JOKES.