v

Kari Paajanen: Abstract Adieu Variations

5.2.–28.2.2022

Kari Paajasen Abstract Adieu Variations -näyttely koostuu abstrakteista valokuvateoksista ja pienistä sarjoista, joiden aikaväli kattaa neljäkymmentä vuotta. 

”Lähestyn valokuvausta kulmasta, joka pyrkii olemaan vapaa aikamme vitsauksesta: kertomuksista, erityisesti sosio-ekonomis-ekologisista. Tosin viittaan niihin käsitteellisesti, esimerkiksi teosten nimeämisellä tai kuvauspaikan maininnalla. Teokseni ovat syntyneet pikemmin kolmiulotteisen maailman kohtaamisesta, kuin kaksiulotteisen kuvapinnan käsittelystä. Valitsemani  työskentelytapa lähestyy abstrahoitumista moninaisesti lukuisten kuvauskohteiden kautta, eikä lähtökohtaisesti tavoittele saman kohteen tai tekotavan korostamista, varioimista tai kloonaamista.

Teokseni asettuvat valokuvauksen historialliseen traditioon, ja siten kuvani ovat nähdyn ja koetun siirtymiä reaalimaailmasta abstrakteiksi, sisältäen valon tunnelman ja syvyyden. Sarjojen innoittajina ovat olleet lähiympäristöni lisäksi lukuista taiteilijat, jotka ovat pohtineet esittävän ja abstraktin rajapintaa. Osan sarjoista voi nähdä kunnianosoituksina ko. valokuvaajille ja kuvataiteilijoille.

Abstrakti on salaisuus. Se on kaunis ja salaperäinen. Se on universaali. Se on puhdas ja ääretön. Se ei odota tullakseen tulkituksi. Se on kertomusten tuolla puolen. Se on hiljaisuus. Avoin.

Abstract Adieu Variations on ensimmäinen näyttelyni Tampereella. Tehdessäni Hiljainen Valo -lopputyötäni Taideteolliseen korkeakouluun 1980-luvun alussa, sain postikortin Eeva-Liisa Mannerilta ja luvan käyttää hänen tekstiään.

Voisinkin omistaa tämän näyttelyn hänen muistolle ja inspiroivalle tuotannolleen.”

 

Tajuamme valon

vain koska elämme pimeässä.

Ja absoluuttinen valo

on musta aukko,

josta putoat peilin tuolle puolen.

 

Kuolleet vedet (Tammi 1977, s. 13)

Sarjoja yleisistä ja yksityisistä mytologioista

Eeva-Liisa Manner (1921–1996)

//

Kari Paajanen’s exhitibition Abstract Adieu Variations consists of abstract photographic works and small series’, that span across four decades.

I approach photography from an angle that strives to be free of a plight of our time: stories, especially socio-economic-ecological. Though I reference them conceptually, for example by naming the works or mentioning locations. My works have been born more from facing a three-dimensional world than processing a two-dimensional surface. The method I’ve chosen approaches abstraction through multiple subjects and doesn’t seek to highlight, vary or clone the same subject or work process.

The abstract is a secret. It is beautifiul and mysterious. It is universal. It is pure and infinite. It doesn’t expect to be interpreted. It is beyond stories. It is silence. Open.

Abstract Adieu Variations is my first exhibition in Tampere. While I was working on my thesis “Hiljainen valo” at University of Art and Design Helsinki in the 1980’s, I received a postcard from a poet Eeva-Liisa Manner and a permission to use her text.

I dedicate this exhibition to her memory and inspiring work.