LOKAKUU: Kristiina Mäenpää

Kristiina Mäenpää:
Kantava rakenne
6.–29.10.2018
Avajaiset 5.10.2018 klo 17-19
Taiteilijatapaaminen Galleriaviikolla 24.10 klo 18

 

Kristiina Mäenpää

 

Kristiina Mäenpää käsittelee teoksissaan kaksiulotteisen valokuvan ja kolmiulotteisen tilan, sekä
aineettoman ja materiaalisen suhdetta. Valokuvakeskus Nykyajassa esillä oleva Kantava rakenne on
tilasidonnainen installaatio, joka on syntynyt galleriatilan ominaisuuksien pohjalta.

Teos lähestyy valokuvaa sen materiaalista todellisuutta jäljittelevän piirteen kautta, rinnastaen valokuvan
ja rakennetun ympäristön näennäisen neutraaliuden. Perinteinen galleriatila pyrkii olemaan
mahdollisimman eleetön ja tyhjä, taiteen taakse kätkeytyvä alusta. Tätä tavoitetta on kuitenkin
mahdotonta saavuttaa täysin, aivan kuten valokuva ei voi koskaan saavuttaa esittämäänsä originaalia.
Installaatiossa tila näyttäytyy valokuvan kaltaisena keinotekoisena pintana ja valokuva tilallisena
elementtinä.

Mäenpää (s.90) on tamperelaissyntyinen Helsingissä asuva kuvataiteilija. Hän on valmistunut Turun
Taideakatemiasta 2014, ja tekee tällä hetkellä maisteriopintoja Aalto yliopiston valokuvataiteen
koulutusohjelmassa.

Näyttelyä ja työskentelyä ovat rahoittaneet Suomen Taideyhdistys, Taiteen edistämiskeskus sekä Taiteen
edistämiskeskuksen Näyttöapurahatoimikunta.