v

Marja-Liisa Torniainen: Power Beauty – Tammerkoski Rapids 2

Marja-Liisa Torniainen, Dark Waters Golden

Valokuvakeskus Nykyajan näyttely Tampere-talon Talvipuutarhassa 26.3.-26.4.2013

Kevään kolmantena Valokuvakeskus Nykyajan näyttelynä Tampere-talon Talvipuutarhassa nähdään
Marja-Liisa Torniaisen ”Power Beauty – Tammerkoski Rapids 2”.

Valokuvanäyttely keskittyy Tamperetta halkovaan Tammerkoskeen – ja vielä tarkemmin: näkymiin
Patosillalta. Tämä kaikille tamperelaisille niin tuttu aihe on nyt kuvattu tiukasti rajaten, jolloin se muuttuu
yleispäteväksi ja osin abstraktiksi kuvaksi vedestä, heijastuksista siihen ja patorakenteista. Kuvien
informaatio on silti ymmärrettävissä kaikissa teollisuuskaupungeissa, joissa vastaavalla tavalla vesivoimaa
käytetään.

”Näyttelyn työt linkittyvät ”Steampunk”- kuvastoon. Mukana on myös kuvia korjauksen alla olleesta
patovallista. Vesi liikkuu päivästä päivään vanhojen ja uusien rakenteiden yli, ali ja läpi. Kohde on koko ajan
kaikkien nähtävillä, mutta silti sitä ei nähdä – eikä kuvia siitä tunnisteta, taikka muisteta”, Torniainen pohtii.

Kuvataiteilija Marja-Liisa Torniaisen valokuvat Tammerkoskesta on kuvattu vuosina 2010-11. Töiden koko on
pääsääntöisesti n. 100 x 70cm, mutta kokonaisuuteen kuuluu pienempiäkin vedoksia.

Torniainen on Helsingissä 1953 syntynyt tamperelainen kuvataiteilija. Hänen viimeisin työnsä on Tampereen
Ateljeetalosta kertova kirja ”Art as a way of life – elämäntapana taide”. Kirjassa kerrotaan Kalevan
kaupunginosassa sijaitsevan ateljeetalon historiasta arkistojen ja entisten asukkaiden kautta sekä esitellään
siellä tänään syntyvää taidetta. Kirjaa valokuvatessa digitaalinen valokuva järjestäytyi osaksi Torniaisen
muuta tuotantoa, kuten tässä näyttelyssä Tammerkoskesta voimme todeta.