v

Marjukka Irni: Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi!

Marjukka Irnin yhteisötaideprojektit Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi! ja Speglingar i Regnbågen esittele­vät ikääntymisen moninaisuutta. Projektien valokuvat toistavat tavallisesti hyvin heteronormatiivisen kult­tuurin kuvastoa toisesta näkökulmasta. Nämä yhteisötaiteen keinoin toteutetut, aktivistiset projektit jatka­vat Irnin aikaisempien teosten linjaa, joiden päämäärä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen taiteen keinoin.

”Minulle yhteisötaide tarkoittaa erilaisten yhteisöjen kanssa työskentelyä, yhdessä tekemistä, ja kiinnosta­vinta se on silloin, kun taiteellisista lähtökohdista käsin työskennellään kohti yhteiskunnallista keskustelua”, sanoo Irni.

Artikkelissa Aktivistitaiteilijasta artivismiin – yli 50-vuotiaiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä näkyväksi tekemässä Irni pohtii yhteisötaiteen ja aktivismin suhdetta ja kysyy, voiko yhteisötaiteellinen työskentely toimia aktivismin tavoin ja vaikuttaa 50+-ikäisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien näky­väksi tekemiseen. Irni ehdottaa, että hänen yhteisötaiteellisesta aktivismistaan puhuttaisiin artivismina.

”Artivisti on taiteilija, joka osallistuu aktivistiseen toimintaan taiteellaan. Artivistin tavoitteena on poistaa epäoikeudenmukaisuutta ja muuttaa yhteiskunnan sortavia käytäntöjä. Omassa työskentelyssäni yhteisö­taiteilijana näen artivismin poliittisena välineenä tärkeiksi katsomieni asioiden muuttamisessa”, Irni sanoo.

Valokuvilla on valtava voima, ja valokuvien avulla asiat voidaan esittää toisin kuin mihin on totuttu. Siksi näillä kuvilla on kulttuurisessa kuvastossamme suuri merkitys. Projektin aikana tuotetut valokuvat ovat jo­kaisen osallistujan tietoisia itsensä esittämisen tekoja. Oletus ikäihmisestä passiivisena piiloutujana vaihtui kuvaan aktiivisesta toimijasta.

”Olen tyytyväinen, että olen pystynyt antamaan osallistujille tällaisen voimaannuttavan kokemuksen oman minän tutkimisesta. Vahvat valokuvat gallerian seinillä edustavat jokaiselta osallistujalta rohkeaa aktivistista elettä”, sanoo Irni. Projektiin osallistuneet olivat tyytyväisiä saamaansa kokemukseen yhteisöllisestä työs­kentelystä, ja monille se avasi uusia ovia niin omaan itseen kuin koko maailmaan.

Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi! toteutettiin v. 2016 ja 2017 Turussa ja Helsingissä. Speglingar i Regn­bågen toteutettiin Tukholmassa v. 2017. Tämä näyttely esittelee projektit ensimmäistä kertaa yhdessä.

Näyttelyn yhteydessä pidetään keskustelutilaisuus perjantaina 14.6. klo 14.

Kuvataiteilija Marjukka Irni (YAMK) on julkaissut artikkelin Aktivistitaiteilijasta artivismiin – yli 50-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä näkyväksi tekemässä, (s. 108-136) teoksessa Taiteen moniammatilliset kontekstit, toimittaneet Ilona Tanskanen & Pirita Juppi (2017).

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166470.pdf

Näitä yhteisötaideprojekteja ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto sekä ArtsEqual‐hanke.