v

Timo Bredenberg: Liquidity

5.6.-5.7.2021

Videoteoksessaan Liquidity (2020) kuvataiteilija Timo Bredenberg tarkastelee talouden metarakenteita ja kieltä. Pääosaan nousevat nestemäisyyteen liittyvät kielikuvat ja sanonnat, joilla talouden ilmiöitä luonnollistetaan.

Talouskielessä raha rinnastetaan usein nesteeseen, joka seuraa fysiikan lakeja. Raha valuu ylhäältä alas (valumaefekti, trickle down) tai sitä pumpataan keskuspankeilta riskipankeille. Rahaa pesemällä rikollisesti ansaitusta rahasta tulee meidän kaikkien rahaa. Likviditeetti (liquidity) puolestaan kuvaa maksuvalmiutta tai maksukykyä eli sitä miten helposti jokin on muunnettavissa rahaksi.

Bredenbergin videoteos on kuin rikkonainen dokumenttielokuva, minkä narratiivi jää katsojalleen vieraaksi. Teoksen kohteet on kuvattu Riiassa ja Lontoossa vuonna 2019, ja paikkoina toimivat rahanpesuun syyllistynyt latvialainen ABLV-pankki sekä Lontoon City ja sen finanssialueen keskipiste Paternoster Square. Näiden julkisivujen taakse kätkeytyvät sekä globaalien rahavirtojen mukanaan tuomat korruptiovyyhdit että geopoliittinen vallankäyttö.

Bredenberg on työstänyt ottamistaan valokuvasarjoista fotogrammetrian avulla kolmiulotteisia malleja. Fotogrammetriassa digitaalisista valokuvista tai videoista tuotetaan tietokoneavusteisesti malleja, joiden pintatekstuuri on kollaasi kaikista malliin otetuista valokuvista. Kuvasarjat ovat kuitenkin tarkoituksellisesti suppeita, jolloin tietokone ei pysty luomaan malleista täydellisiä – ne kuvaavat maailmaa, jonka aiemmin pysyvinä näyttäytyneet rakenteet paljastavat haurautensa.

Teoksen visuaalinen maailma viittaa sekä videopeli Pipe Maniaan (1989) että J.G. Ballardin tieteisromaaniin The Drowned World (suom. Uponnut maailma, 1962). Pipe Manian pelimekaniikat muuntuvat Bredenbergin teoksessa vertauskuviksi kompleksisiin systeemeihin kätkeytyville ilmiöille kuten veronkierrolle ja rahanpesulle. Talouden veden luonnollisiin liikkeisiin rinnastuva kieli häivyttää talouden todelliset rakenteet ja politiikan.

Videoteoksen rinnalla näyttelyssä on esillä uusi tekstiteos Leak (2021). Tekstiteokseen on piirturilla kirjattu paperille 64 tahoa, jotka on haettu hakusanalla “liquid” tutkivien toimittajien ryhmän ICIJ:n julkaisemasta tietovuotoaineistosta. Tietokanta sisältää yhteensä yli 785 000 veroparatiisiyhtiötä, -säätiötä ja -trustia. Tunnetuin tietokannasta löytyvä vuotoaineisto tunnetaan Panaman papereina.

Tietokannassa ja siten myös teoksessa esiintyvät yritykset ja henkilöt eivät välttämättä ole osallistuneet rahanpesuun tai verorikoksiin, eivät välttämättä ole rikkoneet maansa lakia, eivät välttämättä liity nimissä esiintyviin yrityksiin tai henkilöihin, eivätkä välttämättä ole enää edes olemassa.

Teos on osa Bredenbergin työskentelyn pitkää jatkumoa, jossa keskeistä on verkkoaineistojen hyödyntäminen osana taideteosta.

Näyttelyä ja Bredenbergin työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto.