v

Tina Jokitalo: Prelude

Tina Jokitalo
Prelude 5.1.-28.1.2019
Avajaiset 4.1.2019 klo 17-19
Taiteilijatapaamiset 13, 20 ja 27.1 klo 14.30

Scroll down for English | Skrolla ner för svenska

Tina Jokitalon Prelude -näyttelyn tematiikka käsittelee ekologista tietosuutta. Näyttelyn veistokselliset teokset viittaavat ilmaston lämpenemiseen ja ympäristönmuutokseen. Prelude tarkoittaa toimintaa tai tapahtumaa, jonka tehtävänä on toimia esittelynä tärkeämpää varten, kuten positiivista toimintaa muutoksen vuoksi. Näyttelyssä nähdään myös vuorovaikutteinen teos, jonka avulla näyttelyssä kävijän on mahdollista jakaa ympäristömyonteisiä tekoja sosiaalisessa mediassa.

Tina Jokitalo (s. 1972, Ruotsi) on kaksikielinen Tamperelainen taiteilija, joka työskentelee useiden tekniikoiden, kuten valokuva-, video-, ääni-, veistos- ja installaatiotaiteen parissa. Jokitalon taiteessa pohditaan lavastetun illuusiota ja epäilyksen jännitettä leikittelyn keinoin. Hän yhdistää kädentaitoja digitaaliseen työnkulkuun arvioidakseen teoksen teeman fyysistä läsnäoloa. Hänen töidensä käsitteellisyys on saanut vaikutteita teatterin ja performanssin audiovisuaalisesta kielestä.

Jokitalolla on valosuunnittelijan TeM tutkinto Suomen Teatterikorkeakoulusta. Hän on myös opiskellut valokuvataiteen erikoisopintoja TAMK:issa ja viimeisimmäksi nykytaiteen kaksivuotisen koulutuksen Pohjoismaisessa taidekoulussa Kokkolassa. Hänen palkittuja teoksiaan on nähty ulkomailla sekä gallerioissa että festivaaleilla.

*

Tina Jokitalo is an artist who combines digital workflow with handicraft. The exhibition’s sculptural works are thematic
reconstructions with references to global warming and environmental change. PRELUDE represents an action or event aimed at serving as an introduction to something
more important, such as a positive action for change. The exhibition also includes an interactive work that enables viewers to share eco-friendly actions on social media.

Tina Jokitalo (b. 1972, Sweden) is a bilingual Tampere-based artist who works in a range of media that spans photography, video, sound, sculpture and installation. Jokitalo’s art considers the staged illusion and its tension of disbelief in a playful
manner. She utilizes handicraft with digital workflow, to evaluate the physical presence of the artwork’s theme. The concept of her work is influenced by the audiovisual language of theatre and performance.

Jokitalo holds an M.A. degree in lighting design from the Theatre Academy of Finland. She has also studied specialization studies on photography in TAMK and most recent, a two years study program on contemporary art at Nordic Art School in Kokkola, Finland. Her work has been awarded, published and exhibited in galleries and festivals abroad.

*

Tina Jokitalo är en konstnär som kombinerar det digitala arbetsflödet med hantverk. Utställningens skulpturala verk
är tematiska rekonstruktioner med referenser till den globala uppvärmningen och miljöförändringar. PRELUDE representerar en handling eller händelse med syfte att tjäna som en inledning för något mycket viktigare, såsom positiva gärningar för förändring. Utställningen innehåller även ett interaktivt verk, som
möjliggör att man kan på sociala medier dela med sig av miljövänliga åtgärder.

Tina Jokitalo (f. 1972, Sverige) är en tvåspråkig Tammerfors-baserad konstnär som arbetar inom ett brett utbud av olika medium såsom fotografi, video, ljud, skulptur och installation. Jokitalos konst överväger den iscensatta illusionen och spänningen av tvivel på ett lekfullt sätt. Hon utnyttjar hantverk med digitalt arbetsflöde för att utvärdera den fysiska närvaron av konstverkets tema. Konceptet av hennes arbete är påverkad av det
audiovisuella språket i teater och performance.

Jokitalo har en M.A. i ljusdesign från Teaterhögskolan i Finland. Hon har även studerat fotokonst vid TAMK och nu senast, två års studier om samtidskonst vid Nordiska Konstskolan i Karleby, Finland. Hennes verk har publicerats och fått erkännande, hon
har även ställt ut i gallerior och festivaler utomlands.