v

Toivo Heinimäki: Rapid eye movement vol. 1,5

5.3.–28.3.2022

 FI

REM-uni (rapid eye movement) on nukkumisen vaihe, jonka aikana tapahtuu suurin osa unien näkemisestä. Sen aikana tunnereaktioiden muistamiseen ja prosessointiin vaikuttavat aivojen alueet ovat erityisen aktiivisia.

Toivo Heinimäen valokuvien muodot, värit ja välähdykset muodostavat kokonaisuuden, joka muistuttaa ensisilmäyksellä arkisista näkymistä ja tutuista tilanteista. Lähemmin tarkasteltuna kuvat eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä tarinaa.

Heinimäki hyödyntää dokumentaarisen valokuvauksen metodeita, muttei esitä väitteitä tai päätelmiä. REM-unien tapaan tunnepohjainen sisältö korostuu ja johdonmukaisuus saa väistyä.

Teossarjaa on inspiroinut taiteilijan kokemus ihmisen kömpelyydestä suhteessa muihin ihmisiin sekä ympäröivään maailmaan. Kuvissa on läsnä tunne siitä, kuinka elämä tuntuu usein enemmänkin pinnalla räpiköinniltä kuin sulavasti etenevältä tarinalta. Silti – tai ehkä juuri siksi – emme tulisi toimeen ilman tunneyhteyttä muihin ihmisiin.

Kokonaisuus koostuu mustesuihkutulosteista sekä käsinvedostetuista kromogeenisistä värivedoksista. Näyttely on jatkoa Heinimäen Rapid eye movement vol. 1 (Utu Press, 2021) -valokuvalehtijulkaisulle.

Näyttelyn tekoa ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto sekä Kauno ry.

EN

REM (rapid eye movement) is a phase of sleep during which the majority of dreaming takes place. During this period activity peaks in brain areas that are linked to remembering and processing emotions.

At first glance, the shapes, colors and flashes in the set of photographs by Toivo Heinimäki present the viewer with commonplace scenes and familiar situations. When inspected more closely, the images do not seem to construct a cohesive narrative.

Heinimäki utilises the methods of documentary photography while refusing to present claims or conclusions. As in the case of REM dreaming, logic makes way for emotionally charged subject matter.

The body of work has been inspired by the artists experience of the cumbersome nature of human connection with other people and their surroundings. Present in the images is a sense that life often feels more like a series of bleak attempts to stay afloat than a smoothly progressing story. Regardless – or perhaps precisely because of this – we couldn’t get by without an emotional connection to other people.

The work consists of pigment prints and hand printed C-prints. The exhibition is a sequel to Heinimäkis publication Rapid Eye Movement vol. 1 (UTU Press, 2021).

The exhibition is being supported by The Finnish Cultural Foundation and Kauno ry.