v

Dominik Fleischmann: Algernon’s Flowers

4.9.-27.9.2021

Algernon’s Flowers –näyttely on omistettu tieteen nimissä käytettyjen hiirien ja rottien elämälle. Näyttely yhdistää valokuvia koe-eläimistä ja kuihtuvista kukista avatakseen vuoropuhelun eläinkokeiden eettisistä ja moraalisista puutteista. Se tunnustaa tieteelliset saavutukset, mutta myös kyseenalaistaa yleisiä tutkimuskäytäntöjä ja kysyy mikä on roolimme luonnossa. Projekti on saanut inspiraationsa Daniel Keyesin romaanista Kukkia Algernonille ja sen moraalisista kysymyksistä liittyen elämän kiertokulkuun ja tieteen rajoihin.

Näyttelyn teokset koostuvat kolmesta visuaalisesta osasta. Ensimmäinen osa kuvaa laboratoriorottien ja -hiirien elämää Turun yliopiston koe-eläinkeskuksessa. Toisessa osassa kuvat mikroskooppisista solumuutoksista heijastavat lääketieteellisiä saavutuksia ja tieteellistä kehitystä. Lopuksi, surun symbolina, kolmas osa käsittelee ihmisen haurasta yhteyttä luontoon kuvissa kuihtuvista kukista

Algernon’s Flowers on kunnianosoitukseni lääketieteellisessä tutkimuksessa uhratuille eläimille, vaikka se olisikin vain ele, kuten kuolevan kukan asettaminen multaan uskoen, että kaikki elämä on pyhää.

Dominik Fleischmann (s. 1989) on linssipohjaisia medioita käyttävä kuvataiteilija ja kirjoittaja. Hän kasvoi pienessä kylässä Saksassa ja opiskeli valokuvausta Berliinissä. Hän on asettunut Helsinkiin asuttuaan eläinsuojelukeskuksissa ympäri maailmaa etsien onnellisia loppuja ihmisten ja luonnon yhteisen matkan kärsimyksille. Dominik  inspiroituu luontoon liittyvästä kirjallisuudesta, ekofeminismistä, runoudesta, sosiaalisesta- ja ympäristöaktivismista. Hänen pitkäaikaisissa projekteissaan käsitellään etiikkaa ja empatiaa vaille jätettyjä aiheita työssä, joka yhdistää dokumentaarisen lähestymistavan käsitteellisiin elementteihin ja lyyriseen kerrontaan.

Dominikin työtä ja tätä näyttelyä ovat tukeneet Patricia Seppälän säätiö, Suomen kulttuurisäätiö, Taiteen edistämiskeskus, Ahvenanmaan saariston taiteilijaresidenssi ja Aalto-yliopisto.

IN ENGLISH:

Algernon’s Flowers is dedicated to the life of mice and rats that are used in the name of science. The work combines photographs of animals bred for experiments and pictures of fading flowers to open a dialogue around the ethical and moral flaws of animal testing. The work acknowledges scientific achievements but also questions common research practices and asks for our role within nature. The project is inspired by Daniel Keyes’ novel Flowers for Algernon and its moral questions in the cycle of life and the limits of science.

A mix of visual elements defines the cross-disciplinary work. The first part depicts the life of laboratory rats and mice in documentary photographs. Part two reflects on medical achievements through vivid microscopic visuals of fluorescent cell migration. Finally, as a symbol of grief, part three deals with the fragile human connection to nature in images of withering flowers.

Algernon’s Flowers is my tribute to the animals sacrificed in medical research, even if it might be nothing but a mere gesture, like placing a dying flower into the dirt, in the belief that all life is sacred.

Dominik Fleischmann (b. 1989) is a lens-based visual artist and writer. He grew up in a small village in Germany and studied photography in Berlin. He is now based in Helsinki, after living in different animal sanctuaries across the globe while searching for happy endings on this journey of suffering in the relationship of humans and nature. Dominik draws inspiration from nature writers, ecofeminism, poetry, social- and environmental activism. His long-term projects deal with ethics and empathy for disregarded topics through work that combines a documentary approach with conceptual elements and a lyrical narrative.

Dominik’s work and this exhibition have been supported by Patricia Seppälä Foundation, Finnish Cultural Foundation, Arts Promotion Centre Finland, Åland Archipelago Artist Residence and  Aalto University School of Arts Design and Architecture.