v

Jenni Haili & Jonas Haili: Danse Macabre

10.4.-3.5.2021

Pääasiassa historiallisin menetelmin toteutetuista valokuvista koostuva näyttely Danse Macabre heijastelee surun, menetyksen, identiteetin ja pelon, mutta myös satujen ja mystiikan maailmoja. Näyttely on syntynyt valokuvataiteilija Jenni Hailin (1980 –) ja hänen menneen ajan estetiikasta kiinnostuneen pikkuveljensä Jonas Hailin (1986 – 2020) yhteistyönä. Näyttelyyn johtanut prosessi sai alkunsa kolmisen vuotta sitten Jonaksen sairastuttua vakavasti.


Näyttely luo vastakkainasetteluja, tunnelmia joissa tuttu ja vieras yhdistyvät. Kuvissa voi nähdä viittauksia pelkoihin, ahdistaviin roolimalleihin sekä kuolemaan. Omat sisäiset kummituksemme puistattavat meitä eniten. Halu ylittää rajoja, jännittää turvallisesti ja paeta elämän tosiasioita ajavat leikittelemään salaperäisen ja tuntemattoman kanssa.


Ambrotypiasarjan Other I nimi on englanninnos latinankielisestä alter ego -käsitteestä. Se viittaa tavanomaisesta persoonasta poikkeavan toiseuden löytämiseen itsestä. Foneettisesti nimeen sisältyy myös viittaus silmään (eng. eye) . “Silmät ovat sielun peili”, mutta mitä on sielu? Silmä merkitsee Kreikassa kirousta (paha silmä), mutta samalla myös siltä suojaavaa amulettia (μάτι / mati). Silmien peittäminen johtaa näkemisen estymiseen. Voiko joskus kuitenkin havainnointi kirkastua sokkona? 


Iso osa näyttelyn valokuvista on toteutettu historiallisella, hitaalla ja vaikeasti hallittavalla märkälevymenetelmällä ambrotypioina ja tinatypioina. Menetelmä antaa kuville omanlaisensa ajattoman estetiikan, mutta luo myös haasteita: lasilevy on herkistettävä, kuvattava ja kehitettävä n. 15 minuutin aikana. Voisi ajatella, että tämä tekniikka pakottaa jonkinasteiseen autenttisuuteen: Kameran edessä ollut, on ollut olemassa sellaisenaan. Vai onko? Tämän lisäksi sattumalla on aina sanottavansa kustakin kuvasta: Kaikenlaiset virheet ja odottamattomat ilmiöt ovat osa menetelmiä. 


Näyttelyn oheisohjelmana la 17. ja su 18.4. toteutettavat henkivalokuvausperformanssit antavat osallistujalle (lippu varattava ennakkoon) ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea meedio Madam Lucidan seanssin maaginen ilmapiiri ja saada todisteeksi kokemuksesta hopeagelatiinivedos itsestä tavoitetun henkiolennon kanssa. Performanssit järjestää KOLME-kollektiivi (Jenni Haili, Anna Englund, Marika Hyvärinen).


Jenni Haili (1980 –) on Aalto yliopiston Taiteiden ja muotoilun korkeakoulun Valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 valmistunut helsinkiläinen valokuvataiteilija. Haili työskentelee monien tekniikoiden parissa, kuitenkin pohjaten työnsä useasti valokuvaan. Hailin teoksissa medium ja muoto linkittyvät teosten sisältöön merkityksellisellä tavalla. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka. Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hän työskentelee taiteellisen työn ohessa valokuvauksen työmestarina ja tuntiopettajana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä.


Jonas Haili (1986 – 2020) on vanhan ja menneen ajan estetiikasta inspiroitunut taiteilija. Kiinnostus menneeseen ja katoavaan heijastuu vahvasti teoksiin.