v

Laura Konttinen: Kun mustarastaat palaavat

”Kun mustarastaat palaavat -näyttelyn lähtöpisteenä on vanha valokuva, jonka löysin edesmenneen isoäitini albumista. Vuonna 1920 otetussa kuvassa on isoäitini synnyintalo Salemin pikkukaupungissa Amerikassa. Valokuvan talo kummitteli mielessäni vuosia. Tuli kuluneeksi lähes sata vuotta kuvan ottamisesta, kun päätin lähteä matkalle jäljittämään taloa. Matkasta syntynyt valokuvasarja on kokoelma löytämiäni maisemia – osin todellisia, osin kuvitteellisia kaikuja menneisyydestä omituisine yhteensattumineen. Löysin ihmeellisen maailman, jossa historia, tarinat ja myytit mellastivat iloisesti keskenään. Päädyin hylätylle hautausmaalle, jossa sattumalta pesivät isoäitini kertomien tarinoiden mustarastaat. Välillä eksyin turhautuneena kaupungin laitamille ja eräänä iltana todistin kohtalokasta tulipaloa. Lopulta löysin myös etsimäni talon. Se oli tosin muuttunut sadassa vuodessa joksikin aivan muuksi.“

Laura Konttisen Kun mustarastaat palaavat -näyttelyssä todelliset paikat, peritty nostalgia ja lavastetut mielikuvat kutoutuvat yhteen. Teosten visuaalisessa kielessä kaikuu nostalgian logiikka: saavuttamaton menneisyys pukeutuu romanttiseen asuun, joka vilisee symboliikkaa ja muistojen kerroksellisuutta.

Näyttelyn valokuvat ovat syntyneet hitaan käsityöprosessin tuloksena, jota Konttinen kutsuu analogiseksi kuvamanipulaatioksi. Konttinen rakentaa teoksissa näkyvät maisemat väliaikaisiksi sommitelmiksi, jotka kuvaa filmikameralla valokuviksi. Rakennusmateriaaleina toimivat esimerkiksi valokuvatulosteet, kirpputorilta löytyneet nahkapalat, sellofaani tai savesta muovaillut esineet. Työmetodi perustuu koskettamiseen. Teokset ovat eräänlaisia reaktioita valokuvaan liittyvään nostalgiaan. Kosketuksen kautta tulee uudella tavalla läheiseksi se, mikä valokuvissa usein asettuu kivuliaan etäälle. Tarkkaan harkittujen sommitelmien, kuvakulmien ja valaistuksen avulla syntyy surrealistinen kuva, joka on samaan aikaan täysin lavastettu mutta aidosti kameran edessä ollut näkymä.

Näyttelyssä on esillä valokuvasarja kehystettyinä pigmenttivedoksina, pieni esineinstallaatio sekä tarinallinen tekstiteos, joka toimii oppaana teosten maailmaan. Teokset ovat valmistuneet vuosina 2019–2022.

Laura Konttinen (s. 1987, Säynätsalo) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka valokuvateosten keskiössä on leikittely illuusion ja toden välillä. Konttinen on valmistunut kuvataiteilijaksi (AMK) Tampereen ammattikorkeakoulusta 2010 ja taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Valokuvataiteen maisteriohjelmasta 2020.

Konttisen teoksia on ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, viimeksi ”Kenen luonto?”-yhteisnäyttelyssä Mikkelin taidemuseossa, Turun Taidehallissa ja Jyväskylän taidemuseossa sekä ”From the Inside Out”-näyttelyssä Augustenborg Art Projectissa Tanskassa. Konttinen toimii myös kuvataiteilijoiden tekstejä julkaisevan Uumen.art-sivuston kirjoittajana ja toimittajana yhdessä Pauliina Heinäsen kanssa.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Parallel Platform.

//

The starting point for When the Blackbirds Return is an old photograph I found in my late grandmother’s photo album. The photo, taken in 1920, depicts a house in the town of Salem, USA, where my grandmother was born. The house in the photograph haunted my thoughts for years. A hundred years had passed from the taking of this photo, when I decided to embark upon a journey and go look for the house myself. The journey turned into a photographic series, a collection of partly real, partly imagined landscapes – echoes from the past with strange coincidences. I found a peculiar world where history, stories and myths were happily mingling with one another. I ended up on an abandoned cemetery, where I happened to meet the very same blackbirds that appeared in one of my grandmother’s stories. I got lost in the outskirts of town, and one night I witnessed a fateful fire. Finally I found the house I was looking for. But in a hundred years, it had become something quite different.”

In Laura Konttinen’s exhibition When the Blackbirds Return actual places, inherited nostalgia and imaginary  landscapes become intertwined. The visual language of the works echoes the logic of nostalgia: the distant past is dressed in a romanticised outfit, bustling with symbolism and the many layers of memories.

The photographs are created through a slow process that Konttinen calls analogue manipulation. She constructs the images as small, temporary arrangements that she then photographs with a film camera. Construction materials vary from photographic prints to vintage leather, from cellophane to objects fashioned from clay. At the core of the method is touch. Through touch, the painful distance often lingering in photographs can turn into something tangible and intimate. The carefully considered camera angles and lighting assist in creating the surreal images, which are simultaneously completely staged yet have authentically existed in front of the camera’s lens.

The exhibition consists of a photographic series as framed pigment prints, a small object installation and a narrative text that acts as a guide to the project’s world. The works were created in 2019–2022.

Laura Konttinen (b. 1987, Säynätsalo) is a Helsinki-based visual artist whose photographic work centers on the play between illusion and reality. Konttinen has graduated with a Bachelor’s degree in Visual Art from Tampere University of Applied Sciences, 2010, and a Master of Arts degree from Aalto University’s Photography programme, 2020.

Konttinen’s work has been featured in several solo and group exhibitions in Finland and abroad, most recently at Mikkeli Art Museum, Turku Kunsthalle and Jyväskylä Art Museum, as well as in Augustenborg Art Project in Denmark. Konttinen is also a writer and a co-founder of Uumen.art, a Finnish website that publishes writings from visual artists.