v

Talvipuutarhassa kevällä lunta, muotokuvia ja kosken vettä

Valokuvakeskus Nykyajan näyttelykevät 2013 alkaa yhteistyöllä Tampere-talon kanssa, jonka Talvipuutarhassa
nähdään kolmen tamperelaisen taiteilijan valokuvanäyttelyitä.

Aimo Hyvärinen: Lumi ja jää 5.-31.1.2013

Valokuva- ja mediataiteilija Aimo Hyvärinen rakentaa triptyykeillään pieniä tarinoita innostaen rakastamaan lunta
ja talven kauneutta.

”Lumi ja jää ovat suomalaisen elämän keskeisiä elementtejä talviaikaan. Ne ovat muokanneet tapaamme elää,
olla ja liikkua jo tuhansien vuosien ajan. Näyttelyni heijastaa paitsi lumen ja jään esteettistä laatua, myös ihmisen
suhdetta näihin veden viileisiin olomuotoihin. Sivulauseena voimme myös pohtia lumen ja jään osuutta ilmaston
muuttumiseen”, Hyvärinen kertoo.

Merja Tanhua: Still Life 5.2.-7.3.2013

Kuvataiteilija Merja Tanhuan valokuvasarjassa kuvataan ihmisiä 1600-luvun pohjoiseurooppalaisen
maalaustaiteen hengessä. Ensivaikutelma syntyy tästä traditionaalisesta lähtökohdasta. Läheltä tarkasteltaessa
kuvattavana olevien henkilöiden kantamat materiaalit tuovat kuvat nykypäivään ja kertovat heidän aidoista tai
keksityistä identiteeteistään.

”Valokuva mahdollistaa minulle liikkumisen ajassa. Voin poimia vaikutteita vuosisatojen takaa, jäljitellä
kuvaamistapaa, ja silti kytkeä kuvan nykyaikaan. Ihmisen kuvaaminen on minulle tärkeää ja tarkastelen töissäni
ihmistä suhteessa hänen identiteettiinsä”, Tanhua valottaa.

Marja-Liisa Torniainen: Power Beauty – Tammerkoski Rapids 26.3.-26.4.2013

Kuvataiteilija Marja-Liisa Torniaisen valokuvat Tammerkoskesta on kuvattu vuosina 2010-11. Tiukasti rajatut
otokset muuttavat Patosillan näkymät yleispäteväksi abstraktioksi vedestä, heijastuksista ja rakenteista.

”Vesi liikkuu päivästä päivään vanhojen ja uusien rakenteiden yli, ali ja läpi. Kohde on koko ajan kaikkien
nähtävillä, mutta silti sitä ei nähdä – eikä kuvia siitä tunnisteta, taikka muisteta”, Torniainen pohtii.

Linkit:
www.hiqvisual.fi/lumijaa/
merjatanhua.weebly.com/still-life-2010-1012.html
www.marjatorniainen.net/powerbeauty.html
www.valokuvakeskusnykyaika.fi
www.tampere-talo.fi/kavijoille/tapahtumakalenteri/nayttelyt-tampere-talossa/