archive.php

Backlight 2023: Julmaa valoa / Cruel Radiance

3.6.-15.10. Backlight’23Julmaa valoa   Millaista on kuvien todistusvoima maailmassa, jossa ihmislähtöiset kriisit ja konfliktit ovat jo kauan sitten ylittäneet inhimilliset mittasuhteet? Entä miltä näyttää ihmisen otteen ylittävä kuvallinen toimijuus – kuinka meitä ympäröivä luonto tai aineellinen ympäristö tallentaa toimintamme seurauksia?   Näyttelykokonaisuus Julmaa valoa antaa valokuvan ja liikkuvan kuvan keinoin tilaa aineellisen ympäristömme hiljaisille todistajille: […]

Backlight Pop Up: Fragments

23.5.-28.5.2023 Fragments on Tampereen ammattikorkeakoulun Media & Arts -tutkinto-ohjelman kuvataideopiskelijoista koostuvan ryhmän yhteisnäyttely, jonka kokoonpanoon kuuluvat Yu-Hsuan Yao, Aliisa Isohanni, Saija Kalliojärvi, Sami Sakari ja Riitta Santala-Köykkä. Esillä on sekä video- että valokuvatöitä, jotka kaikki käsittelevät ihmisen suhdetta ympäröivään maailmaan. Miten reagoimme sen muutoksiin ja miten voimme itse muuttaa sitä silloin, kun muutos on välttämätöntä?

Backlight Pop Up: Uuden Maan Sanomat – Reviiri

23.5.-28.5.2023 Visuaalisen journalismin opiskelijoiden Uuden Maan Sanomat: Reviiri -erikoisnumero on kokeileva kuvareportaasilehti, joka on syntynyt valokuvaaja Touko Hujasen luotsaamalla reportaasikurssilla. Se koostuu yhdeksän maisteriopiskelijan töistä. Opiskelijat lähtivät rakentamaan reportaaseja kukin omista lähtökohdistaan. Tarkoitus oli venyttää ja koetella kuvareportaasin rajoja. Haahuilun ja sitkeän työstämisen jälkeen syntyi kaikkien yhteinen reviiri. Uuden Maan Sanomien Reviiri -erikoisnumeron tekijät ovatVille […]

Jenni Toivonen: Hover over a pale blue

22.4.–22.5.2023 Hover over a pale blue kuvastaa melankolisen kaipuun tilaa, joka on syntynyt etäisyydestä ja eristäytyneisyydestä kahden ihmisen erotessa toisistaan.  Välimatka heidän välillään projisoituu etäisyydeksi vuoren ja sitä katsovan ihmisen välillä – kuvastaen samalla suhdetta luontoon ja rakentaen ymmärrystä elämän väliaikaisuudesta. Heijastaessaan elämän ja kuoleman kiertokulkua, teos visualisoi rakkauden ja menetyksen sekä eroamisen ja jälleennäkemisen kokemuksia. Visuaalisen runon muodossa teos […]

Patrik Rastenberger: Murheen kääntöpiiri

22.4.–22.5.2023 Patrik Rastenbergerin teossarja Murheen kääntöpiiri sai alkunsa, kun hän löysi sukunsa kirjahyllystä Kaarlo Hildenin kirjoittaman kirjan ”Maapallon esihistorialliset ja nykyiset ihmisrodut”. Kirja on rotuopillinen tietokirja 1930-luvulta. Se oli oman aikansa tieteellistä valtavirtaa, ja sen kirjoittaja oli maantieteen professorina kirjan julkaisun aikaan. Kirjan selaaminen tuotti Rastenbergerille oivalluksen; miten eroa meidän ja muiden välillä on aikoinaan […]

Näyttelyhaku / Open Call

1.3.–30.4.2023 Näyttelyhaku on päättynyt. Ilmoitamme seuraavista hauista täällä ja sosiaalisissa medioissamme. Kiitos kaikille hakijoille!

Ympäristö ei tunne rajoja

18.3.-17.4 Valokuvanäyttely käsittelee Syyrian sodan ja siitä seuranneen pakolaistilanteen ympäristöulottuvuuksia paikallisten ihmisten ja pakolaisten kokemusten kautta. Miten kriisit ja ympäristö vaikuttavat toisiinsa yli rajojen ja maanosien? Syyrian sodan seurauksena yli 13 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Maan sisällä suurimmat ympäristövaikutukset ovat seurausta infrastruktuurin ja rakennusten tuhoutumisesta, veden-, jätteen- ja jätevedenkäsittelyjärjestelmien romahtamisesta, väliaikaisten öljynjalostamoiden toiminnasta sekä […]

Sirja Moberg: Soil Experiments

11.2.-13.3. Mobergin työskentelymatkoja luonnonsuojelualueiden metsiin, meteoriittikraattereille ja Saamenmaan tunturiin yhdistää hänen kiinnostuksensa maaperään. Soil Experiments- näyttely Valokuvakeskus Nykyajassa yhdistää nämä projektit yhteen kokonaisuuteen tarjoten näkökulmia maaperän merkityksellisyyden sekä luontosuhteen pohtimiseen valokuvallisten esitystapojen kautta. Näyttely koostuu kyseisillä matkoilla syntyneestä työmateriaalista: maaperäkromatogragfioista, pigmentinsiirtotauluista, valokuva- ja videoteoksista sekä esineinstallaatiosta.   Luontoyhteys ja luonnonmysteerit ovat Mobergin taiteen ytimessä. Erityisesti häntä […]

Maria Kojonen: Ooze

11.2.-13.3. Ooze Ooze ( /uːz/)  tarkoittaa tihkumista, nestemäisen aineen vähittäistä läpäisemistä ja huokumista. Näyttely tarkastelee veden materiaalisuutta sekä heijastelee tunteiden ja veden suhdetta ympäristöhuolen aikakaudella. Performatiivisista valokuvista ja piirroksista koostuvassa teoskokonaisuudessa risteää tutkiva ja ihmettelevä ote veden olemusta ja sen kaikkialle ulottuvaa kiertokulkua kohtaan. Veden muuntuvan materiaalisuuden lisäksi olen kiinnostunut veteen liittyvistä tunteista, oli ne […]

Ari Jaaksi: Hämeenkatu

7.1-6.2 Hämeenkadusta tuli Tampereen pääkatu vuoden 1865 palon seurauksena, kun katu kaavoitettiin leveäksi paloesteeksi keskelle kaupunkia. Aivan viime vuosina Hämeenkatu on jälleen muuttunut, ja siitä onkin tullut sangen kuvauksellinen. Kadun perspektiivi on upea, ja lähes autottomana se tarjoaa mielenkiintoisen kaupunkinäkymän. Tuntuu, kuin aika olisi Hämeenkadulla pysähtynyt, ja tämän pysähtyneisyyden olen halunnut kuvata. Kuvaan filmille ja […]

Harri Heinonen: Streetscapes

7.1.-6.2. Katukuvaus on ollut minulle kuin harjoitus, jossa harjaannutetaan niin silmää poimimaan kiinnostavia asioita ajan ja tapahtumien virrasta kuin käden ja kameran salamannopeaa yhteispeliä. Katukuvauksesta tekee mielenkiintoista tietty sattumanvaraisuus ja ennakoimattomuus, usein kuvissa onkin asioita, joita ei kuvaustilanteessa ole huomattu tai nähty – jonkinlaisia emergenttejä tapahtumien vuossa syntyviä tilanteita. Suurkaupungin kaduissa on jotain mysteerin kaltaista, […]

Heedo Lee: 365 / 6575

3.12.-30.12. Millainen on minun suhteeni pysäytettyyn aikaan, mitä haluan kertoa ihmisistä tuona ajanjaksona? Kysymyksiä, joihin useimmat kuvaajat miettivät vastausta jossain kohtaa uraansa. Heedo Lee kääntää kameran itseensä ja aikaan, jolloin hänen oma elämänsä muuttui pysyvästi.Mukana on kuvia perheen molemmista kotimaista: arkisilta kotikonnuilta Helsingistä ja matkalta Koreasta. Kuvien keskiössä on perheen ensimmäisen lapsen ensimmäinen vuosi – […]